Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2017.01.02

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. uległ zmianie numer rachunku, na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowy rachunek bankowy prowadzony przez jest przez Bank PKO BP S.A. o numerze:

 

84 1020 2629 0000 9102 0341 0180

 

 

 

Przypominamy, że opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.  Oznacza to, że za miesiąc sierpień musimy zapłacić do 15 września.

Osoby, które złożyły deklaracje są zobowiązane do uiszczania powyższej opłaty bez dodatkowego wezwania.

Opłatę można uiszczać również w kasach Urzędu Miasta, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek w godz. 7.30 – 16.30.

 

 

do góry