Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.01.23

Od stycznia 2018r. weszła w życie Uchwała Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  z dnia 13 listopada  2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

Przedmiotowa uchwała umożliwia ubieganie się o dotację na wykonanie paneli fotowoltaicznych oraz ma na celu stworzenie szerszej niż dotychczas możliwości przyznawania dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewczego poprzez zwiększenie wysokości dotacji w przypadku:

 

- podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4000 złotych brutto (wcześniej obowiązywało 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1000 złotych brutto). Termin składania wniosków do 15 pżdziernika danego roku.

 

- wymiany urządzenia ogrzewczego opalanego węglem, koksem lub drewnem na ekologiczne urządzenie ogrzewcze - 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000 złotych brutto (wcześniej obowiązywało 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000 złotych brutto). Termin skladania wniosków do 15 października danego roku.

 

- wykonania albo całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji ogrzewczej – w budynkach wielolokalowych - 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1000 złotych brutto (wcześniej obowiązywało 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 800 złotych brutto). Termin skladania wniosków do 15 października danego roku.

 

Ponadto uchwała umożliwi ubieganie się dotacji na wykonanie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby konsumpcyjne budynku mieszkalnego w wysokości - 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000 złotych brutto.Termin skladania wniosków do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

Jednocześnie zrezygnowano z dotacji na urządzenia ogrzewcze opalane paliwem stałym tj. ekogroszek z uwagi na emisję zanieczyszczeń do powietrza pyłu zawieszonego PM 2,5.

 

Szczegółowe informacje na temat przyznawania dotacji można uzyskać telefonicznie pod numerem (41) 26 72 187 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 11, oraz w zamieszczonej poniżej uchwale.

nazwa zdjecia

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uchwała Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzialania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Uchwała Nr XIV/62/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 

do góry