Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.10.19

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza uczniów klas IV – VIII z ostrowieckich szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. ”List do Rodziców – ekologia to nie fanaberia” organizowanego w ramach zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2020.

 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego i jest realizowany na dwóch szczeblach, tj. uczniowie klas IV-VI oraz VII – VIII.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie listu do własnych rodziców, celem zwrócenia ich uwagi na ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym oraz na problem zaśmiecania naszej planety. List ma być jednocześnie prośbą o troskę o naszą planetę.  List musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i niepublikowany. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie, nie mogą naruszać w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

 
Spośród nadesłanych prac na każdym szczeblu zostanie wyłonionych trzech laureatów konkursu – I, II i III miejsce oraz przyznane po trzy wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe finansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.


Cel konkursu:

  1. Wykreowanie w ostrowieckich gospodarstwach domowych właściwych wzorców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów.
  2. Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
  3. Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.
  4. Kształtowanie kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez prace literackie.


 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- oryginalność listu,

- artystyczny charakter utworu,

- poprawność stylistyczną i językową, ortograficzną i interpunkcyjną,

- zgodność pracy z celem konkursu oraz z określoną w regulaminie formą.

 
Prace należy nadsyłać do 20 listopada 2020 r. na adres e-mail: odpady@um.ostrowiec.pl.


 
Szczegóły konkursu oraz wymagane załączniki zawiera Regulamin konkursu zamieszczony poniżej.

nazwa zdjecia

Regulamin konkursu.pdf

 

do góry