Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.10.11

 


Dzikie wysypiska – zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt

 

 

Pomimo wdrożenia w życie nowych uregulowań, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nadal nie wszyscy pozbywają się odpadów komunalnych we właściwy sposób.

 

Znaczny problem stanowią dzikie wysypiska śmieci. W 2020 r. zlikwidowano na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego dzikie wysypiska o łącznej masie odpadów ponad 5 ton, a w 2021 r. o łącznej masie zebranych odpadów wynoszącej blisko 18 ton. Najczęściej wyrzucane są materiały budowlane i remontowe, urządzenia elektroniczne i elektryczne oraz opony i części samochodowe.


Trudno zrozumieć takie działalnie, zwłaszcza w sytuacji gdy mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wszystkie wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne mogą oddać w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady problemowe i niebezpieczne można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są bez limitów i opłat. Dodatkowo dwa razy do roku prowadzona jest objazdowa zbiórka wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach której mieszkańcy naszego miasta mogą wystawić również odpady pochodzące z budów i remontów obejmujące zamknięty katalog odpadów: deski (podłogowe i ścienne), panele, drzwi, okna oraz ceramika sanitarna (umywalki, sedesy, wanny, zabudowy prysznicowe).


Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nielegalne miejsca składowania odpadów, poza wątpliwymi walorami estetycznym, które popsują nam nawet najprzyjemniejszy spacer po lesie, powodują często skażenie gleby i wody, są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a zalegające tam odpady są nierzadko źródłem uciążliwych zapachów. Musimy zdać sobie sprawę, że dzikie wysypiska stanowią zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt. Leśne zwierzęta traktują napotkane odpady jako pożywienie. Szczególnie niebezpieczne są zjadane przez nich kawałki plastikowej folii, które powodują zaburzenia przewodu pokarmowego, często kończące się śmiercią zwierzęcia. 

 
W bieżącym miesiącu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski usunęła dzikie wysypisko śmieci zlokalizowane przy ul. Rudzkiej, były to głównie odpady poremontowe o łącznej masie ponad 8 ton. Nielegalne składowisko odpadów zostało usunięte w ramach zadania pn. Usunięcie "dzikiego wysypiska śmieci" na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach nagrody w konkursie edukacyjnym "Czyste Świętokrzyskie", finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Zanim zdecydujemy się unieszkodliwiać śmieci „na własną rękę” powinniśmy zdać sobie sprawę z zagrożeń. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami komunalnymi uchroni nas przed konsekwencjami finansowymi, zminimalizuje ryzyko pogorszenia stanu środowiska naturalnego, a także występującej tam flory i fauny oraz zapewni nam większy komfort życia. 

 

nazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecia

 

do góry