Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.02.11

 

„Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja 2015

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosił kolejną edycję programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – edycja XII.

 

więcej

 

2015.01.30

Nabór wniosków o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 


więcej

 

2015.01.30

Kalkulator zużycia energii elektrycznej dla domu: www.postawnaslonce.pl

więcej

 

2015.01.08

Obowiązki właścicieli nieruchomości na których występują wyroby z azbestem

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), wyroby zawierające azbest /pokrycia dachów z eternitu/, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury

 

więcej

 

2015.01.08

Niższe opłaty dla rodzin wielodzietnych za gospodarowanie odpadami. 

 

Przypominamy, że od stycznia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązują dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

więcej

 

2014.12.08

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kończy realizację projektu „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami”. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2013 r., których celem jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenia  powstawania odpadów poprzez poszerzenie wiedzy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z tego zakresu.

więcej

 

2014.11.18

podsumowanie programu 1

Podsumowanie rocznego konkursu "Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, edycja XI - 2014 r.

więcej

 

2014.11.18

Konkurs "Zielone Miasta - w stronę przyszłości!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski za działania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza zdobyła  wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii ochrona powietrza.

 

więcej

 

2014.10.28

Wydział Środowiska zaprasza do zapoznania się z  treścią projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu.

więcej

 

2014.07.29

Herakles i jego kolejna praca - film edukacyjny

 

więcej

 

 

do góry