Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.07.29

Super bohater i banda śmieci - film edukacyjny

 

więcej

 

2014.06.05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na  podstawie  art.  5 ust.  1 pkt.  2,  ust. 7  ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

więcej

 

2014.05.28

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest elementem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku. To miejsce w którym mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. J. Gulińskiego 13 A.

więcej

 

2014.05.23

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania do udziału w realizacji projektu polegającego na likwidacji niskiej emisji.

więcej

 

2014.05.23

 „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

więcej

 

2014.05.12

Kampania edukacyjno-informacyjna Ministerstwa Środowiska dot. racjonalnego wykorzystywania zasobów w gospodarstwach domowych

więcej

 

2014.05.07

Podsumowanie II edycji akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Do akcji pisania listów dla Ziemi w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpiło 870 dzieci i młodzieży z 10 gminnych placówek oświatowych
.

więcej

 

2014.04.18

Ruszył finał Listów dla Ziemi 2014

W poniedziałek 14 kwietnia ruszył finał II edycji Listów dla Ziemi Fundacji Ekologicznej Arka. Do końca kwietnia ponad 300 tysięcy uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski zasiądzie do pisania listów.

więcej

 

2014.03.28

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych

więcej

 

2014.03.21


Zmiana terminu płacenia za odbiór odpadów

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmieni się  termin uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości.

więcej

 

 

do góry