Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.03.12

Segregacja odpadów komunalnych

 

 

Segregacja odpadów niesie ze sobą wiele korzyści, których nie do końca jesteśmy świadomi. Segregując odpady w gospodarstwie domowym ograniczamy ilości śmieci, które zanieczyszczają środowisko.  

 

Innym atutem segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Segregacja śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników.

 

Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Segregacja odpadów często kojarzy nam się z ciężką i nie dla wszystkich przyjemną sytuacją – kilka koszy w domu, kolorowe kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim rozsortowaniem śmieci. Nie jest to jednak takie trudne, a korzyści wynikające z tego procesu są nieocenione, dlatego pragnę przypomnieć Państwu zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych obowiązujące w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski od 2018 roku.

 

 

 

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinni segregować odpady komunalne na 5 frakcji i tym samym wyposażyć nieruchomość w pięć worków lub pojemników:

  • żółty  z napisem metale i tworzywa sztuczne (zbierane razem) przeznaczony na: puste opakowania plastikowe po żywności i napojach, opakowania po mleku i sokach, plastikowe opakowania po środkach czystości, kosmetykach i chemii gospodarczej, drobny złom i metale w tym puszki po napojach, konserwach, karmach dla zwierząt itp., folie, reklamówki;
  • niebieski z napisem papier, przeznaczony na: gazety, katalogi, kartony, ulotki reklamowe, zeszyty, książki, pudełka, torby papierowe, tekturę falistą;
  • zielony z napisem szkło, przeznaczony na: puste słoiki bez zakrętek, butelki szklane;
  • brązowy z napisem odpady ulegające biodegradacji, przeznaczony na: trawę, liście, kwiaty, czyste trociny, rozdrobnione gałęzie, korę z drzew, wszelkie odpady roślinne pochodzenia kuchennego, resztki owoców i warzyw oraz skorupki jajek; w przypadku kompostowania odpadów na nieruchomości, nie  ma konieczności posiadania brązowego worka lub pojemnika;
  • czarny z napisem odpady niesegregowane, przeznaczony na: pieluchy, chusteczki i inne odpady higieniczne, zabrudzone opakowania plastikowe i papierowe, odzież, drobne tekstylia, torby, porcelanę, ceramikę, popiół, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

 

Zbieranie wszystkich surowców razem, tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła w jednym pojemniku lub worku, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest traktowane jako brak segregacji odpadów. Pojemnik z takimi odpadami Wykonawca jest zobowiązany potraktować jako odpady niesegregowane i tak je odebrać. O tym fakcie musi również powiadomić Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedmiotowe zgłoszenie będzie skutkować nałożeniem na właściciela nieruchomości podwyższonej, dwukrotnej, stawki opłaty, za brak segregacji odpadów, zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  Dz.U. z 2019 r. poz. 2010.

  

 

 

Problem generowania każdego dnia dużej ilości odpadów jest powszechnie znany. Jest to wynik naszego konsumpcyjnego stylu życia i problem całej współczesnej cywilizacji. W 2019 roku mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wytworzyli ponad 17 000 ton odpadów i ilość ta z roku na rok wzrasta. Selektywny sposób zbierania odpadów wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców, dlatego zachęcam Państwa do postępowania w myśl idei „GRAJ FAIR PLAY, SEGREGOWAĆ ŚMIECI CHCIEJ”.

 

nazwa zdjecia

Zasady segregacji odpadów

 

do góry