Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2023.07.25

 Informacja dotycząca choroby wywołanej przez podtyp wirusa grypy ptaków podtypu H5N1

więcej

 

2023.06.15

informacja - badania rolnicze

 Szanowni Państwo,

 

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

więcej

 

2022.04.13

ochronne szczepienie lisów

Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

więcej

 

2022.03.30

zdjęcie

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stale utrzymującej się niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny w województwie mazowieckim oraz o zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego

więcej

 

2022.03.30

woda

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

więcej

 

2022.02.14

Zgłoszenie źródła ciepła

Złożenie deklaracji o stosowanych źródłach ciepła

 

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z początkiem 2021 roku, przewiduje stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1MW.

więcej

 

2021.12.27

 

 

W 2022 r. odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będą odbierane przez REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. A. Hedy ps. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 262 41 00.

więcej

 

2021.11.10


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie zbacza z kursu EKO

 


      Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od wielu lat prowadzi działania informacyjno – edukacyjne nakierowane na zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami. Równolegle z edukacją ekologiczną Gmina wdraża skuteczne rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom właściwe postępowanie z odpadami. W związku z powyższym w ostatnim czasie na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego ustawione zostały czerwone pojemniki przeznaczone na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie.

więcej

 

2021.10.14

Zadanie pn. „Doposażenie pracowni biologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste Świętokrzyskie”

 

   

W dniu 14 października 2021 r. w ramach zadania pn. „Doposażenie pracowni biologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste Świętokrzyskie” Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała PSP nr 5 pomoce dydaktyczne w postaci komputera przenośnego i urządzenia wielofunkcyjnego.   

 

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 4 000,00 zł brutto i został w całości sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

więcej

 

2021.10.11


Dzikie wysypiska – zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt

 

Pomimo wdrożenia w życie nowych uregulowań, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nadal nie wszyscy pozbywają się odpadów komunalnych we właściwy sposób.

 

Znaczny problem stanowią dzikie wysypiska śmieci. W 2020 r. zlikwidowano na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego dzikie wysypiska o łącznej masie odpadów ponad 5 ton, a w 2021 r. o łącznej masie zebranych odpadów wynoszącej blisko 18 ton.

więcej

 

 

do góry