Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.01.11

 

W Polsce istnieją regulacje prawne dotyczące wprowadzania nasadzeń zastępczych w gospodarce drzewami w miastach. Ustawodawca wskazał, że wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów może być uzależnione od zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami. Zastępcze drzewa i krzewy stanowią element kompensacji przyrodniczej tzn. naprawy wyrządzonych szkód w środowisku, wywołanych usuwaniem rosnących drzew i krzewów. Ważny jest taki dobór drzew i krzewów, który zrównoważy powstały w środowisku uszczerbek: odpowiednie drzewo w stosownym dla niego miejscu. Kolejną już firmą realizującą obowiązek wynikający z decyzji z dnia 25.06.2020 r., na usunięcie drzew rosnących przy ul. Długiej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3/3 (obr. 10, arkusz 10) w  Ostrowcu Świętokrzyskim, która wsparła ostrowiecką zieleń jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Odział Gazowniczy w Kielcach. W ramach rekompensaty za usunięte drzewa posadziła w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 sztuk Lilaka pospolitego ¢Katherine Havemeyer.

Posadzenie tak wartościowych drzew, to nie tylko zwiększenie ilości zieleni w naszym mieście, ale cenny przykład działania prospołecznego na rzecz wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Korzyści płynące z wydawania decyzji na rzecz nasadzeń zastępczych to m. in. realna rekompensata za usunięte drzewa w miejscach zaplanowanych inwestycji lub np. możliwość realizowania planowanej w gminach polityki wprowadzenia i wymiany zadrzewień.

Komisja ONZ uznała, że „Zrównoważony rozwój to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa bez ograniczania potrzeb przyszłych pokoleń” W tym kontekście zmniejszające się zasoby drzew pomniejszają szanse przyszłych pokoleń na zdrowe środowisko życia. Jednak w społeczeństwach powoli wykształca się świadomość korzyści płynących z drzew.

Jako niektóre korzyści związane ze wzrostem i funkcjonowaniem drzew można wymienić:

  • Regulację temperatury powietrza
  •  Oczyszczanie zanieczyszczenia powietrza i korzystny wpływ na zdrowie
  • Ograniczanie spływu wód powierzchniowych
  • Ograniczenie hałasu
  • Drzewa i ich skupiska są ostoją dzikiej przyrody
  •  Ich obecność wiąże się również z korzyściami społecznymi.

Nasadzenia drzew to rozwiązanie niezwykle istotne i wartościowe dla miasta i dla nas wszystkich – im więcej zieleni będzie otaczać nas na co dzień, tym nasze życie będzie przyjemniejsze, łatwiejsze i… zdrowsze.

Chcemy zachęcić Ostrowieckich Przedsiębiorców oraz lokalne Firmy do współpracy z Referatem Zieleni Miejskiej Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie tworzenia nowych miejsc zieleni w naszym mieście np. poprzez zakup i posadzenie drzew, zakup ławek czy  chociażby budek lęgowych dla ptaków lub motyli. W zamian za podjęcie „ZIELONEJ INICJATYWY” Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przygotuje tabliczki informacyjne z danymi Fundatora.

Sadzenie drzew oraz tworzenie nowych miejsc zieleni  to jedno z najbardziej sensownych działań ekologicznych w kraju, który ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie. Zwłaszcza w obliczu zachodzących zmian klimatycznych.

 

 

do góry