Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.11.10

 


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie zbacza z kursu EKO

 


         Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od wielu lat prowadzi działania informacyjno – edukacyjne nakierowane na zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami. Równolegle z edukacją ekologiczną Gmina wdraża skuteczne rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom właściwe postępowanie z odpadami. W związku z powyższym w ostatnim czasie na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego ustawione zostały czerwone pojemniki przeznaczone na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie.

 

 

Czerwone pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie

 

 

Gmina podpisała umowę współpracy z firmą MB Recycling Spółka z o.o. dotyczącą organizacji bezpłatnego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, którego celem jest stworzenie możliwości łatwego pozbycia się niebezpiecznych elektrycznych śmieci z mieszkań i domów. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego zyskali możliwość bezpłatnego, szybkiego oraz ekologicznego oddania elektrycznych śmieci. Charakterystyczne czerwone pojemniki zostały zlokalizowane przede wszystkim na osiedlach w miejscach ogólnodostępnych, tak aby mieszkańcy mogli pozbywać się odpadów „przy okazji”, np. wychodząc do pracy czy na zakupy.

 

  Na terenie miasta ustawionych zostało 10 pojemników do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wymiarach nie większych niż 50 cm oraz baterii. Do pojemników można wrzucić np. komputer, suszarkę do włosów, radio, telefon, blender, elektroniczną zabawkę, baterie, itp. odpady. Każdy z pojemników posiada opomiarowanie napełniania oraz dodatkowe zabezpieczenia chroniące środowisko przed niebezpiecznymi substancjami, które mogą wydobyć się z elektroodpadów i baterii.

 

Lokalizacja pojemników:

 

1)      ul. F. Chopina przy boisku Orlik,

2)      ul. Świętokrzyska przy MOPS,

3)      os. Ogrody przy placu zabaw na ul. Dziewulskiego,

4)      os. Stawki – pomiędzy Publicznym Przedszkolem nr 21, a Publiczną Szkołą Podstawową nr 14,

5)      ul. Trzeciaków – parking przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1.

6)      ul. Kopernika 26,

7)      os. Pułanki – parking przy ul. Jasińskiego,

8)      os. Rosochy 93,

9)      os. Słoneczne 13,

10)  os. Rosochy 12 (parking przy ul. Chrzanowskiego).

 

Uzupełnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w 2020 roku wytworzyli 66,81 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Zestawiając te dane z latami poprzednimi widać systematyczny wzrost masy ww. odpadów wytworzonych na terenie miasta, a w porównaniu do 2019 r., gdzie mieszkańcy wytworzyli 31,64 Mg ZSEE, wzrost ten wynosi ponad 100%. Odpady te można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub wystawić dwa razy w roku przed nieruchomość w ramach wiosennej i jesiennej zbiórki wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Z doświadczeń wynika, iż powyższe formy należało wspomóc.

 

Projekt Elektryczne Śmieci jest doskonałym uzupełnieniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jednocześnie stanowi odpowiedź na coroczny wzrost produkcji elektroodpadów oraz na oczekiwania coraz bardziej świadomych ekologicznie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. System jest całkowicie bezpłatny, nie obciąża budżetu miasta ani mieszkańców.

 

Integralną częścią projektu Elektryczne Śmieci jest działalność edukacyjna skierowana szczególnie do uczniów i nauczycieli, ale także pasjonatów szeroko rozumianej ekologii. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego będą mogli korzystać z innowacyjnej platformy edukacyjnej - Szkolnego Centrum Recyklingu.

 

 

nazwa zdjecia

 

do góry