Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.12.31

W 2021 r. odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będą odbierane przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart Bis" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski ww. przedsiębiorca odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje.

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady niesegregowane (zmieszane) oraz selektywnie zbierane:. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz  odpady wielkogabarytowe i elektroodpady.

więcej

 

2017.01.24

drzewa 2

Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

 

Wprowadzone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ) nowe regulacje prawne dotyczą zniesienia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   

więcej

 

2017.01.24

Gdzie sprawdzić jakość powietrza?

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów środowiska. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.

więcej

 

2017.01.24

Groźne spalanie odpadów.

 

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Przypominamy, że sezon grzewczy to nie czas spalania odpadów. Skąd w ogóle pomysł pozbywania się odpadów w ten sposób? Większością kieruje...

 

więcej

 

2016.12.05

podsumowanie kampanii ekologiczneych

Podsumowanie kampanii edukacyjnych:

 

- „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XIII. Całkowity koszt zadania - 35 000,00 zł., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 28 000,00.

 

- „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2016. Całkowity koszt zadania - 87 950,00 zł., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 50 784,00 zł.

 

 

- „Czyste powietrze” – kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Całkowity koszt zadania - 24 800,00 zł., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 16 180,00 zł.

 

 

więcej

 

2016.10.26

"NIE" dla palenia śmieci w piecach domowych

 

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

więcej

 

2016.10.12

Dotacje na wymianę systemu ogrzewczego do końca listopada br.

więcej

 

2016.10.11

 KONKURS KRZYŻÓWKOWY „ŚMIECI OD A DO Z”

więcej

 

2016.10.11

KONKURSY DLA UCZNIÓW OSTROWIECKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

więcej

 

2016.09.02

Komunikat nr 6 z dnia 2016-08-31 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska „Gutwin”
 

więcej

 

 

do góry